HISTORIE

IL GRY

STIFTET 1946

HISTORIE


Før krigen var det to idrettslag i Vegusdal: Vegusdal idrottslag og AIL Gry (Arbeiderenes idrettslag). Den 27.januar 1946 ble det vedtatt at de to laga skulle gå sammen til ett. Det nye laget fikk navnet IL Gry. Albert Håverstad ble valgt til første formann i det nye idrettslaget.


Mail: idrettgry@gmail.com

Telefon: 99 00 69 56