VOLLEYBALL

IL GRY

STIFTET 1946

VOLLEYBALL


Det er både menn og kvinner på treninga. Aldersgrensa er 18 år og oppover. 

I gymsalen på Engesland skole

Søndag: 19.00
Mail: idrettgry@gmail.com

Telefon: 99 00 69 56